Jurist Natalia Juntunen

nataliaNatalia Juntunen tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2013 och
valde redan under utbildningstiden att inrikta sig på svensk och
internationell privaträtt inom det familjerättsliga området. Hon har arbetat
på advokatbyrån sedan 2014.

Natalia Juntunen behärskar engelska och polska  i tal och skrift och har
även goda språkkunskaper i tyska.

Min E-postadress: natalia.advokaten@telia.com