Advokat Suzanne Johanson

Advokat Suzanne JohansonSuzanne Johanson är advokat och medlem i Advokatsamfundet sedan år 1989. Hon tog sin jur kand examen år 1982. Under år 1982 – 1984 tjänstgjorde hon som tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt i Stockholm (numera Attunda tingsrätt) och har sedan dess arbetat med familjerättsliga frågor på advokatbyrå. Suzanne Johanson har sedan år 1989 drivit egen advokatbyrå.

Min E-postadress: suzanne.johanson@advokatjohanson.se