Sekretess

Det Du berättar för advokatbyråns medarbetare omfattas av sekretess.

Sekretessen/tystnadsplikten innebär att det Du berättar för någon jurist eller annan på advokatbyrån inte får yppas till utomstående utan Ditt tillstånd. Detsamma gäller handlingar som Du inger till advokatbyrån. Du kan alltså känna Dig helt trygg i att det Du anförtror oss inte utan Ditt tillstånd yppas för utomstående.