Rättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd

Har Du hamnat i en tvist vid domstol och har en hemförsäkring finns i regel i hemförsäkringen ett s k rättsskydd. Detta innebär att försäkringsbolaget i vissa fall ersätter Dig för en del av ombudskostnaden och även för motpartens ombudskostnader om Du skulle förpliktas att betala dessa. Närmare uppgifter om just Dina möjligheter att ta rättsskyddet i anspråk får Du genom att kontakta advokatbyrån.

Rättshjälp

Saknar Du en hemförsäkring med rättsskydd eller kan rättsskyddet inte tas i anspråk för den aktuella tvisten kan Du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att Du betalar en viss procent av ombudskostnaden och staten resten. Hur mycket Du själv betalar beror på hur Dina ekonomiska förhållanden ser ut.

Innan rättshjälp kan beviljas måste en rådgivning hos advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå ske under minst en timme. För denna rådgivningtimme måste Du själv betala. Advokatfirman hjälper Dig med att undersöka möjligheterna till att erhålla allmän rättshjälp och hjälper också till med ansökan.