Umgängesrätt

Ett barn har enligt Föräldrabalken rätt till båda sina föräldrar.

Bor barnen till huvudsaklig del hos den ene föräldern och kan föräldrarna inte komma överens om vilket umgänge barnen skall ha med den andre föräldern så kan domstol förordna om umgänget.