Samboupplösning

I samband med en upplösning av ett samboendeförhållande kan och bör man upprätta ett bodelningsavtal.

På begäran av någon av samborna kan en bodelning av bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk ske. En sådan begäran skall göras senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Finns det inget samboavtal så innebär detta oftast att samborna värdemässigt skall dela lika på nettovärdet av bostad och bohag som båda eller någon av samborna anskaffat för gemensamt bruk.