Samboavtal

Sambor kan i samband med att de flyttar ihop eller senare under samboförhållandet upprätta ett samboavtal som reglerar vad som skall gälla rörande bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk.

Ett samboavtal innebär att man avtalar om att sambolagens bodelningsregler inte skall gälla d v s man kommer överens om att bostad och/eller bohag anskaffat för gemensamt bruk inte skall ingå i en bodelning för det fall att samboförhållandet upphör.