Samäganderättsavtal

När två eller fler personer äger en tillgång gemensamt kan det ofta vara klokt att ha ett samäganderättsavtal.

När två eller flera personer äger en tillgång gemensamt och inget samäganderättsavtal finns så gäller bestämmelserna i Samäganderättslagen. Detta innebär bl a att en av delägarna kan framtvinga en försäljning av den samägda tillgången på en s k offentlig auktion genom att hos domstol ansöka om att en god man utses för att handha försäljningen.

För att förhindra en tvångsförsäljning kan man upprätta ett samäganderättsavtal som reglerar hur en värdering och försäljning skall ske om någon av delägarna önskar sälja tillgången ifråga. Man kan också i ett samäganderättsavtal reglera hur den gemensamt ägda tillgången skall förvaltas, fördelningen av kostnader etc.