Bouppteckning

När någon avlidit skall bouppteckning ske.

En bouppteckning innebär att den avlidnes tillgångar och skulder – liksom även den efterlevande makens tillgångar och skulder – skall uppges i en bouppteckning som inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen skall inges inom tre månader från det att personen avlidit men det finns möjlighet att erhålla anstånd.