Arvskifte

Ett arvskifte innebär att den avlidnes nettotillgångar skall delas mellan de personer som har rätt till arv efter den avlidne.

Ett arvskifte kan kompliceras av att det t ex finns särkullbarn eller att tvist råder om hur ett efterlämnat testamente skall tolkas. Ofta kan det också råda delade meningar om värden på olika tillgångar.

Ett arvskifte upprättas i regel skriftligen.