Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan upprättas antingen i samband med att man gifter sig eller under äktenskapet.

Ett äktenskapsförord innebär att man anger vilken egendom som skall utgöra enskild egendom respektive giftorättsgods. Enskild egendom delas inte vid en skilsmässa utan det är endast giftorättsgods som delas om parterna inte enas om annat. Ett äktenskapsförord skall undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket.