Rättsområden

Här kan du läsa inledande information kring de olika rättsområden vi arbetar inom. Klicka på “läs mer” under respektive rubrik för mer information kring respektive område.

Äktenskapsskillnad

En ansökan om äktenskapsskillnad kan ske antingen genom en gemensam ansökan eller genom en ensidig ansökan.

Läs mer…

Samboupplösning

En bodelning skall ske i samband med att man skiljer sig.

Läs mer…

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan upprättas antingen i samband med att man gifter sig eller under äktenskapet.

Läs mer…

Bodelning

En bodelning skall ske i samband med att man skiljer sig.

Läs mer…

Underhåll till barn

Föräldrar är underhållsskyldiga för barn fram till dess barnet fyllt 18 år eller den senare tidpunkt då barnet går ut gymnasiet

Läs mer…

Underhåll till vuxna

Underhåll till make kan utgå både under ett äktenskap och efter en dom på äktenskapsskillnad.

Läs mer…

Bouppteckning

Inom tre månader från det att någon avlidit skall bouppteckning ske.

Läs mer…

Arvsskifte

Ett arvskifte innebär att den avlidnes nettotillgångar skall delas mellan de som har rätt till arv efter den avlidne.

Läs mer…

Gåvobrev

Vill en person skänka exempelvis likvida medel eller annan tillgång är det lämpligt att upprätta ett gåvobrev eftersom det ofta är aktuellt att uppställa vissa villkor för gåvan.

Läs mer…

God man

En god man kan utses exempelvis då en person behöver hjälp för att sköta sin ekonomi och i fall där person inte kan nås för delgivning av t e x en stämningsansökan.

Läs mer…

Samboavtal

Sambor kan i samband med att de flyttar ihop eller senare under samboförhållandet upprätta ett samboavtal som reglerar vad som skall gälla rörande bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk.

Läs mer…

Vårdnad & barns boende

En tvist kan uppkomma rörande vårdnad om barn eller om deras boende antingen i samband med en separation eller senare.

Läs mer…

Umgängesrätt

Ett barn har enligt Föräldrabalken rätt till båda sina föräldrar.

Läs mer…

Samäganderättsavtal

När personer äger en tillgång gemensamt kan det ofta vara klokt att ha ett samäganderättsavtal.

Läs mer…