Om oss

Advokatbyrån etablerades år 1989 och har sedan dess varit specialiserad på familjerätt.

Advokatbyrån har genom åren företrätt många klienter i tvister och frågor inom familjerättens område. Advokatbyrån företräder klienter inte endast vid tvister utom och vid domstol utan arbetar också mycket med uppdrag som rör upprättande av bodelningsavtal vid äktenskapsskillnad och samboupplösning, avtal om vårdnad, boende och underhåll, upprättande av testamenten, bouppteckningar, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal, samäganderättsavtal mm. Advokatbyrån har också uppdrag från domstolar som bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad och samboupplösning, uppdrag som god man och boutredningsman i dödsbon.