jun 24

Rättshjälp

Rättshjälp

Saknar Du en hemförsäkring med rättsskydd eller kan rättsskyddet inte tas i anspråk för den aktuella tvisten kan Du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att Du betalar en viss procent av ombudskostnaden och staten resten. Hur mycket Du själv betalar beror på hur Dina ekonomiska förhållanden ser ut.

No comments yet.

Leave a Comment