Domstolsprocessen:

Hamnar du i en tvist kan advokatfirman hjälpa Dig att driva en process i domstol. Vi har lång erfarenhet av att företräda klienter vid domstolsprocesser och även vid tvister som ännu inte hamnat i domstol.

LÄS MER

Sekretess

Sekretessen/Tystnadsplikten innebär att det Du berättar för någon jurist eller annan på advokatbyrån inte får yppas till utomstående utan Ditt tillstånd.

LÄS MER

Rättshjälp

Har Du hamnat i en tvist vid domstol och har en hemförsäkring finns i regel i hemförsäkringen ett s k rättsskydd. Detta innebär att försäkringsbolaget i vissa fall ersätter Dig för en del av ombudskostnaden och även för motpartens ombudskostnader om Du skulle förpliktas att betala dessa.

LÄS MER
Domstolsprocessen

Domstolsprocessen

Sekretess

Sekretess

Rättsskydd & rättshjälp

Rättsskydd & rättshjälp

En advokat skall inte bara göra saker rätt utan också göra rätt saker

Suzanne Johanson, Advokat